O psychoterapii

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej, która w relacji z psychoterapeutą umożliwia pełniejsze rozumienie siebie i swoich problemów. Pomaga w odnalezieniu bardziej satysfakcjonujących sposobów radzenia sobie w życiu. Może być formą rozwoju osobistego.

Konsultacje i interwencje kryzysowe

  • Konsultacja poprzedza każdy rodzaj pracy psychologicznej. Pomaga rozpoznać problemy i trudności, a także wybrać odpowiednią formę pomocy.
  • Interwencje w kryzysie psychicznym są szczególną formą pracy, kiedy pomoc psychologiczna jest pilnie potrzebna. Ból psychiczny, cierpienie w kryzysie życiowym, zawodowym, relacyjnym czy osobistym, w traumie, utracie, żałobie, czy w silnym konflikcie odczuwane są jako nie do wytrzymania. Pomoc wydaje się niezbędna.
  • Interwencje kryzysowe mogą przerodzić się w terapię krótkoterminową lub dłuższą, głębszą pracę psychoanalityczną.

O psychoterapii

Kto może skorzystać z psychoterapii?

Psychoterapia może pomóc osobom, które pragną lepiej zrozumieć i rozwiązać swoje problemy emocjonalne. Jest pomocna dla osób, które cierpią, mają trudności w związkach partnerskich, relacjach z bliskimi, których niepokoi ich własne zachowanie, myślenie czy przeżywanie. Coraz powszechniej psychoterapia rozumiana jest jako forma wspierania osobistego rozwoju, daje bowiem możliwość pokonania często nieuświadomionych barier i zahamowań na drodze do bardziej satysfakcjonującego życia.

Jak wygląda psychoterapia w praktyce?

Przy podejmowaniu decyzji o psychoterapii psychoanalitycznej wspólnie ustalamy zasady stałych spotkań. W trakcie sesji pacjent mówi terapeucie to, co uzna za ważne czy po prostu warte powiedzenia, bez żadnych narzuconych czy zadanych przez terapeutę tematów. Mogą to być bieżące wydarzenia, przemyślenia, swobodne myśli, uczucia, sny, skojarzenia i inne. Zadaniem terapeuty jest pomóc zrozumieć ich znaczenie w odniesieniu do życia psychicznego pacjenta i problemu, z jakim się zgłosił.

Jak „działa” psychoterapia?

Najkrócej mówiąc, psychoterapia opiera się na specyficznej relacji pacjenta z terapeutą, która zawiązuje się w toku kolejnych spotkań. W takich warunkach pacjent ma możliwość zrozumieć i przepracować różnego rodzaju trudności. Często są one wynikiem powtarzania wcześniejszych sposobów radzenia sobie z bolesnymi doświadczeniami. Sposoby te utrwalone przez lata i powtarzane automatycznie w nowych okolicznościach są nie tylko nieskuteczne, lecz często prowadzą do nowych problemów.

Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań

W procesie psychoterapii psychoanalitycznej potrzebna jest przestrzeń, by móc omówić i przepracować tak doświadczenia bieżące, jak i czasem przeszłe. Jeśli uświadomimy sobie, że nasze problemy powstawały często w ciągu wielu lat, oczywiste staje się, że będziemy potrzebować czasu i pomocy psychoterapeuty, by je rozwiązać. Aby zmiany były trwałe, potrzebna jest regularna praca i odpowiednio długi czas. Dlatego psychoterapia psychoanalityczna odbywa się w sesjach 50 min. dwa lub trzy razy w tygodniu. Trwa w czasie tyle, ile potrzeba, by wprowadzić i utrwalić pożądane zmiany.

Pomocne serwisy

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej