O mnie

Aleksandra Szkurłat


Wykształcenie:

 • Psycholożka kliniczna, ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowe szkolenie specjalizacyjne w terapii Gestalt, systemowej terapii rodzin oraz wieloletnie szkolenie psychoanalityczne
 • Psychoterapeutka szkoleniowa, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej – certyfikat nr 129
 • Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – certyfikat nr 260 
 • Superwizorka treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – certyfikat nr S 89

Doświadczenie zawodowe:

 • Pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Psychologicznym – Poradni Specjalistycznej. Poza terapią indywidualną młodzieży prowadziła obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych, obozy rozwojowe i terapeutyczne dla młodzieży, grupy terapeutyczne.
 • Współtworzyła Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny. Prowadziła tam zespół zajmujący się profilaktyką uzależnień oraz psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, terapię grupową i rodzinną.
 • Pracowała z osobami z zaburzeniami psychicznymi w Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w Poradni Uzależnień od narkotyków dla osób dorosłych.
 • Pracowała jako trener-konsultant, autor projektów i programów szkoleniowych, superwizor firm szkoleniowo-doradczych m.in. Specialist&Friends, House of Skills, Kontekst HR, KLK.
 • Współtworzyła Specjalistyczną Poradnię Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie. Jako członek zarządu Poradni w latach 2012-2016 prowadziła zespół Poradni, współpracowała z superwizorami i władzami Towarzystwa. Prowadziła zebrania kliniczne zespołu i konsultacje dla pacjentów Poradni.
 • Pracowała jako dydaktyk ośrodków psychoterapii i opieki zdrowotnej m.in. PsychoMedic.pl Kliniki Psychologiczno-Psychiatrycznej, Specjalistycznej Poradni PTPP, Szkoły Psychoterapii CTPB.
 • Od wielu lat prowadzi praktykę prywatną, superwizuje zespoły terapeutyczne i pomocowe. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, starszej młodzieży, treningi interpersonalne i intrapsychiczne, seminaria i superwizje indywidualne, grupowe.

Ode mnie:

W gabinecie codziennie zaczynam od nowa. Nigdy nie wiem, co przyniesie rozmowa. Szczególnie gdy z nieznanych czasem powodów trudno o słowa.