Ode mnie

W gabinecie codziennie zaczynam od nowa. Nigdy nie wiem, co przyniesie rozmowa.

Szczególnie gdy z nieznanych czasem powodów trudno o słowa.

Oferta Gabinetu Psychoterapii

  • Konsultacje indywidualne, rodzinne
  • Interwencje w kryzysie, psychoterapia krótkoterminowa
  • Psychoterapia indywidualna psychoanalityczna osób dorosłych, starszej młodzieży
  • Grupowe treningi interpersonalne i intrapsychiczne
  • Superwizja indywidualna i grupowa, zespołów
  • Seminaria teoretyczne i kliniczne

Psychoterapia psychoanalityczna

Od wielu lat zajmuję się pomocą psychologiczną i psychoterapią.

W pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej określonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuję w oparciu o współczesną wiedzę psychologiczną i psychoanalityczną oraz moje doświadczenie zawodowe.

Fragmenty grafiki za zgodą autorki Elżbiety Baneckiej.